KRAV-märkt kaffe

Allt kaffe vi serverar på Wayne’s är KRAV-märkt. Genom att välja KRAV-märkt kaffe gör du skillnad för djurliv, klimatet och hälsan.

Wayne's Coffee

Vi serverar bara KRAV-märkt kaffe.

Allt kaffe vi serverar på Wayne’s är KRAV-märkt. Genom att välja KRAV-märkt kaffe gör du skillnad för djurliv, klimatet och hälsan.

KRAV ställer betydligt hårdare krav än en vanlig ekologisk certifiering när det kommer till miljö och framförallt djurliv. KRAV-märkt kaffe är odlat helt utan kemiska bekämpningsmedel. Genom att undvika kemiska bekämpningsmedel förbättras kaffeböndernas hälsa, då de slipper att hantera farliga ämnen i sin produktion.

KRAV ställer även höga krav på att kaffeproducenterna tar ett socialt ansvar. Det innebär att mänskliga rättigheter ska respekteras, inget barnarbete får förekomma och diskriminering är förbjudet.

Vid ekologisk odling får inte kaffeproducenterna använda sig av handelsgödsel. Vilket är en stor vinst för klimatet eftersom tillverkningen av handelsgödsel orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Vi vill att en kaffe inte bara ska smaka bra, den ska kännas bra också. Varmt välkommen på en KRAV-märkt kaffe.

Läs mer om KRAV

”KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Meningen med KRAVs regler är att de ska driva utvecklingen av ekologiskt jordbruk framåt.”

Favoriter på Wayne's!

Vi serverar endast KRAV-märkt kaffe