Liksom de flesta mår vi bäst när vi omgärdar oss av andra som delar våra värderingar. I vårt fall bra samarbetspartners. Tillsammans kan vi göra ännu större skillnad i frågor som hälsa, hållbarhet och miljö. Och ge våra gäster en ännu bättre fikaupplevelse.

På den här sidan presenterar vi några av de samarbetspartners som vi har idag. Men vi är förstås alltid öppna för att träffa nya vänner. Råkar du representera en organisation som skulle matcha oss på ett bra sätt? Hör av dig till oss på info@waynescoffee.se

KRAV
Wayne’s är den första KRAV-märkta kafékedjan i Sverige. KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, och ställer höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Vilket är anledningen vi kämpar för att KRAV-märke ännu fler produkter. Vårt mål är att 100% av vårt fika ska bli KRAV-märkt.

Rainforest Alliance
Känner du igen den lilla gröna grodan? Den sitter på mycket av det fika som vi bjuder på. Rainforest Alliance arbetar nämligen för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Bland annat genom att förändra affärsmetoderna hos jordbrukare, skogsbrukare och turistföretag.

Karma
En tredjedel av all mat i världen slängs, helt i onödan. Matsvinnets miljöpåverkan är förödande. Minimal miljöpåverkan och hållbarhet är en av hörnstenarna i Wayne’s verksamhet. Tack vare samarbetet med Karma kan vi sälja bra mat som har blivit över till privatpersoner som räddar maten för ett billigare pris.