Wayne’s Coffee står inför sitt första ägarbyte sedan det första kaféet slog upp portarna på Kungsgatan 14 i centrala Stockholm för över 20 år sedan. Sedan starten har bolaget ägts och aktivt drivits av samma grundare. Under denna tid har Wayne’s Coffee växt till att omfatta 125 kaféer i sju länder, både i Europa och Asien.

I dag står det dock klart att en ny ägare kommer att ta över stafettpinnen i bolaget. Köparen är företaget TRE, som ingår i den tyska koncernen Tank & Rast Gruppe. En koncern som också drivs enligt franchisemodell, och bland annat driver 410 serviceställen inklusive cirka 50 hotell i anslutning till de tyska motorvägarna.

Vill sprida den svenska fikakulturen

Att ägarbytet skulle innebära en annan inriktning för Wayne’s Coffee är inte aktuellt. Det menar bland annat Carlo Caldi, vd för företaget TRE.

– Vi känner oss hedrade över möjligheten att ta vid på den resa som företaget startade 1994 för att sprida fikakulturen runt hela jordklotet.

Ägarbytet i Wayne’s Coffee bedöms däremot skynda på den expansion i Sverige och utomlands som påbörjades redan 1999 när Wayne’s Coffee korsade gränsen över till Finland. Mats Hörnell tillträder som ny vd på Wayne’s Coffee, och kommenterar de nya möjligheterna i Europa och globalt så här.

– TRE säkerställer en stabil och kraftig expansion på hemmamarknaden i Sverige, men även nya möjligheter internationellt. Vi växer redan kraftigt i Europa, Mellanöstern och Sydostasien och kommer nu att kunna öka takten, framför allt i Mellaneuropa.

Utveckling av Wayne’s kultur

Ägarbytet handlar om mer än att ge Wayne’s Coffee de ekonomiska muskler som krävs för att växa. Det betonar avgående vd:n Anders Stål, som är en av de ursprungliga ägarna.

– I grund och botten handlar det om att stärka Wayne’s Coffee. Men det är också helt avgörande att fortsätta att utveckla Wayne’s kultur. Och inte minst vårt koncept Swedish Fika. Det är något som de nya ägarna kommer att hjälpa till med.

Detta är en framtidsbild som delas av de nya ägarna och tillträdande vd Mats Hörnell.

– I vår nya organisation kommer vi att säkerställa att varumärket och konceptet kommer att leva vidare, med grund i bolagets unika position som ekologisk kafékedja. Vi ser fram emot att ta nästa steg i Wayne’s Coffees utveckling tillsammans med de nya ägarna, avslutar Mats Hörnell.

För mer information, kontakta

Mats Hörnell, mats.hornell@waynescoffee.com, 073-813 99 00